Névnapi idézetek

Isten éltessen sokáig, a füled érjen a bokáig!
Népi rigmus
Boldogságod fénye legyen szép szivárvány,
Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván,
Ne bántson a métely, sem másféle járvány,
Hanem oly erős légy, valamint a márvány.
Arany János és Szász Károly
Ünnep? igen, az van; de öröm nincs jelen:
Nevem ünnepét én - zárkozván magamba -
Ti, kedves halottak, tinektek szentelem!
Arany János
Nagy öröme vagy ma Lángoló szívünknek
S neved áldott napja
Új diadalünnep.
Juhász Gyula
Ugy áldjon meg isten neved napján,
Hogy beérhesd vele minden órán.
Legyen élted mint a virágos fa:
Remény s öröm virágozzék rajta.
Vörösmarty Mihály
Kár hogy a pap megkeresztelt,
Jobb volnál pogánynak,
Mert pogány vagy és kegyetlen
Híved fájdalmának.

Vagy ha már meg kelle lenni,
Mondtak volna másnak,
Szép-, hamisnak, kellemesnek
Csak ne Laurának.
Vörösmarty Mihály
Eged legyen borutlan isten arcz,
Szíved nyugalmasan mosolygja meg
Tündér évek’ malaszthozó sorát.
Ezt kivánom nevednek ünnepén
Rövid de tiszta szív-fohászomul.
Nagy Imre
Leány! nevednek ünnepén, Melly fölvirul,
Mint házbarát, mit adjak én
Ajándokúl?

Ég’ csillagiból ragyogó koszorút
Fűznék, de leszédit az éghoni út.
Fürtidre felillenék díszkoszorú:
De berki virányt fedez árva ború.
Még is, ha virág kell, ah! mond nekem azt,
És visszaidézem az ifju tavaszt,
‘S érted kirabolva varázs ligetet,
Fürtidre adok gyönyörü füzetet.
Nagy Imre
Perdülj, kis citerám,
Vígságos nótára,
Kedves nagyapónak
A neve napjára.

Hány csillag az égen,
Harmat a fűszálon,
Kedves nagyapóra
Annyi áldás szálljon!
Pósa Lajos
S épp ma van lám neved napja,
hát igy üld meg, mosogatva?
Édesanyám, mit segitsek,
hogy ne fáradj, légy mind frissebb?
Megtennék én mindent érted,
minden gondtól kimélnélek.
Hogy vidáman élj sokáig,
s ifjan lásd meg unokáid.
Létay Lajos
Neved örömnapja imé hozzánk juta,
Sőt ha nem csalódom, már tovább is futa,
Mégis az én Múzsám néma volt és buta,
Ami, ha nem csuda, üssön meg a guta.
Arany János
Az öregek minden névnapon báloztak,
Ettek, ittak, mégis nem bankrotiroztak.
Vagy talán csak szégyen annyi borral élni,
Szégyenebb, barátim, magunktól kímélni.
Csokonai Vitéz Mihály
Azért találták fel, - emeljünk kalapot! -
Régi bölcs atyáink hajdan a névnapot:
Máskép a szeretet közülünk kihalna;
Máskép a halandó, nem lévén alkalma,
Sohasem óhajtná embertársa javát, -
És akkor az élet nem érne egy kovát.
Arany János
Boldog névnapot, neked csak jót kívánhatok,
Az ünnep így szép, ahogy ránk talált, hisz együtt éljük át!
Hát boldog névnapot, ma boldog mind, aki adhatott,
Ki hozzád eljött, mit is mondana... boldog névnapot!
Első emelet együttes
Ma csak élvezd az életet,
Örülj, aminek csak lehet!
Dallal köszöntelek téged,
Pohár csendül, Isten éltet!
Boldog névnapot,
Legyen egy szép napod!
Amibe ma belefogsz,
Sikerülni fog!
Dupla KáVé együttes, Lantos Krisztina
Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok,
És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
Nem nagy dolog, mondhatja más, tudom jól, de mit tegyek?
Egy szál harangvirág, ez jelzi most az ünnepet.
Szécsi Pál
Reklám
Neked mi a kedvenc idézeted?