Munkával kapcsolatos idézetek

Minden pálya dicső, ha belőle hazádra derül fény.
Kölcsey Ferenc
A tétlenségnél minden munka kellemesebb, ha az ember eléri azt, amiért fáradozott, vagy legalább tudja, hogy el fogja érni.
Démokritosz
Csak munkával, kínnal ér el dicső, merész dolgokat a halandó.
Camoes
Még ha étel, ital nem jól esik, ha álom nem kell, ha szép nő szava nem melegít: hagyján; de mikor már a munka nem ízlik, az már nagy nyavalya.
Jókai Mór
Sohase légy egészen dolog nélkül, hanem vagy olvass, vagy írj, vagy elmélkedjél, vagy imádkozzál, vagy a közjóért valami hasznost munkálkodjál.
Kempis Tamás
Édesebb nincs munkával megszolgált ételednél, legyen bár egyszerű leves az.
Valluvar
Úgy kell dolgoznunk, mintha örökké élnénk, s úgy kell élnünk, mintha holnap kellene meghalnunk.
Talmud
Az ember egyedül gondolva nem több a magányos vadállatnál, amely élete fenntartásáért zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és erő csak társaságban fejlik ki...
Kölcsey Ferenc
...egy ember képtelen eredményesen űzni sokféle mesterséget.
Platón
Úgy gruppírozza a semmittevést, hogy lázas tevékenységnek lássék.
Mikszáth Kálmán
Reklám
Neked mi a kedvenc idézeted?